Adverteren

Adverteren

Het is mogelijk om op onze websites te adverteren. We bieden hiervoor verschillende mogelijkheden, zoals de standaard leaderboard- en rectangle-bannerformaten, maar maatwerk is zeker mogelijk! Dit zijn onze uitgaves waarop je kunt adverteren:

Financieel:

Financieel buitenland:

Ondernemen:

Ecommerce:

Ecommerce buitenland

Tarieven

We werken voornamelijk met vaste (maand)tarieven en periodes. Kortingen zijn mogelijk bij combinaties tussen posities en langere looptijden of indien advertenties op meerdere van onze websites zijn ingekocht.

Interesse?

Informeer naar de mogelijkheden!